Polityka prywatności i plików cookie

Jakie zagadnienia obejmuje ta polityka?

Niniejsza polityka opisuje, w jaki sposób Kingfisher plc i spółki z grupy Kingfisher (więcej informacji na temat grupy Kingfisher można znaleźć na stronie: www.kingfisher.com), określane również jako „Administrator”, „my” lub „nas”, będą wykorzystywać dane osobowe użytkownika w celu zapewnienia funkcjonalności witryny Myko (www.mykoapp.com) w tym bezpiecznego łączenia się, zarządzania, śledzenia i używania połączonych produktów za pośrednictwem aplikacji mobilnej Myko oraz zarządzania kontem użytkownika.

Zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych i prywatności użytkownika. Będziemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika zgodnie ze wszystkimi stosownymi przepisami prawa i regulacjami dotyczącymi ochrony danych i prywatności, w tym z obowiązującym w Wielkiej Brytanii lub UE ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookie zawiera następujące informacje:

 • jakie dane osobowe przetwarzamy i skąd je pozyskujemy;
 • dlaczego przetwarzamy te informacje;
 • jaka jest podstawa prawna przetwarzania przez nas tych informacji;
 • jak długo będziemy je przechowywać;
 • kto poza nami będzie mieć w nie wgląd;
 • gdzie będą przetwarzane dane osobowe użytkownika;
 • jakie są prawa użytkownika w odniesieniu do przechowywanych przez nas danych osobowych, w tym prawo do sprostowania, usunięcia i dostępu do swoich danych; oraz
 • jak można się z nami skontaktować.

Zachęcamy użytkowników do zapoznania się z informacjami o ochronie prywatności zawartymi w tym dokumencie, a także z każdą inną informacją o ochronie prywatności lub informacją o uczciwym przetwarzaniu, którą możemy udostępnić w określonych przypadkach, gdy gromadzimy lub przetwarzamy dane osobowe użytkownika (w tym z polityką prywatności na stronie internetowej spółek grupy Kingfisher), tak aby użytkownik był w pełni świadomy tego, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy jego dane. Niniejsza informacja o ochronie prywatności uzupełnia inne informacje i nie ma na celu ich zastąpienia.

Istotne jest, aby przechowywane przez nas dane osobowe użytkownika były dokładne i aktualne. Prosimy o informowanie nas o wszelkich zmianach danych osobowych do których dojdzie w trakcie utrzymywania kontaktów z nami.

Jakie informacje gromadzimy podczas interakcji użytkownika z naszą witryną?

Witryna Myko (www.mykoapp.com) może zawierać łącza do witryn, wtyczek i aplikacji stron trzecich. Kliknięcie tych łączy lub włączenie tych połączeń może umożliwić stronom trzecim gromadzenie lub udostępnianie danych o użytkowniku. Nie kontrolujemy tych witryn stron trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za ich oświadczenia o ochronie prywatności. Zachęcamy użytkownika do zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony internetowej po opuszczeniu witryny Myko.

Więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie można znaleźć w naszej Polityce dotyczącejcookies

Jakie informacje gromadzimy, gdy użytkownik korzysta z aplikacji Myko?

Podczas interakcji użytkownika z nami i aplikacją Myko gromadzimy i przetwarzamy jego dane osobowe w następującym zakresie::

 • adres e-mail;
 • hasło;
 • przeczytaną i zatwierdzoną wersję warunków korzystania z usługi;
 • znacznik czasu rejestracji użytkownika;
 • czas ostatniego uwierzytelnienia na koncie użytkownika;
 • liczbę nieudanych prób logowania;
 • token powiadomień;
 • lokalizację telefonu (w zakresie, w jakim użytkownik wyrazi zgodę na gromadzenie danych o lokalizacji w ramach konfiguracji połączonego produktu);
 • lokalizację połączonego produktu (ręcznie przez użytkownika za pomocą selektora mapy lub automatycznie z wykorzystaniem systemu operacyjnego telefonu);
 • dane dotyczące użytkowania, w tym informacje o sposobie korzystania z naszych produktów i usług;
 • strefę czasową telefonu (może zostać usunięta z przechwyconych danych);
 • informację, czy użytkownik korzysta z systemu iOS czy Android oraz jakiej wersji systemu operacyjnego używa telefon;
 • model telefonu;
 • informacje o modelu (w tym, czy używany telefon jest prawdziwym telefonem (fizycznym), czy symulatorem telefonu opartym na oprogramowaniu (używanym do opracowywania i testowania itp.);
 • producenta telefonu;
 • nazwę telefonu podaną przez użytkownika;
 • ustawienia regionalne ustawione dla telefonu podczas rejestracji;
 • wersję i numer kompilacji aplikacji Myko;
 • region chmury w momencie rejestracji (na przykład Google europe-3, europe-4 itp.);
 • nazwy domów zdefiniowane przez użytkownika;
 • nazwy pomieszczeń zdefiniowane przez użytkownika;
 • nazwy połączonych produktów zdefiniowane przez użytkownika;
 • nazwy grup zdefiniowane przez użytkownika;
 • stan i aktywność połączonych produktów;
 • aktualny SSID Wi-Fi/siłę sygnału dla telefonów i połączonych produktów;
 • informację o tym, czy użytkownik połączył się z Alexą lub Google Home;
 • delegowanie uprawnień do użytkowników-gości;
 • dane dotyczące wydajności połączonego produktu (np. częstotliwość włączania/wyłączania oświetlenia i ogrzewania, temperatura w pomieszczeniu);
 • dane komunikacji marketingowej: preferencje komunikacyjne (opt-in), właściwe dane komunikacji marketingowej.

W jaki sposób wykorzystujemy te informacje i jaka jest podstawa prawna takiego wykorzystania?

Przetwarzamy te dane osobowe w następujących celach:

 • W celu wykonania umowy lub podjęcia kroków związanych z umową: jest to istotne, gdy na przykład musimy dostarczyć zamówiony produkt. Obejmuje to:
  • weryfikację tożsamości użytkownika;
  • komunikację z użytkownikiem;
  • świadczenie usług na rzecz klientów i organizowanie dostaw lub innych usług związanych z produktami, rabatami lub usługami;
 • W celu prowadzenia naszej działalności i realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności:
  • będziemy wykorzystywać informacje o użytkowniku w celu dostarczania mu zamówionych produktów i usług oraz odpowiadania na wszelkie przesłane nam komentarze lub skargi;
  • będziemy monitorować korzystanie z aplikacji Myko i usług online oraz wykorzystywać informacje o użytkowniku, aby ułatwić sobie monitorowanie, ulepszanie i ochronę naszych produktów, treści, usług i witryn internetowych, zarówno online, jak i offline;
  • wykorzystamy podane przez użytkownika informacje w celu spersonalizowania aplikacji, naszej strony internetowej, produktów lub usług;
  • będziemy monitorować konta klientów w celu zapobiegania oszustwom, ich badania i/lub zgłaszania zgodnie z obowiązującym prawem;
  • będziemy wykorzystywać informacje podane przez użytkownika w celu zbadania wszelkich skarg otrzymanych od użytkownika lub innych osób, dotyczących naszej witryny internetowej, naszych produktów lub usług;
  • będziemy wykorzystywać dane niektórych osób, aby zaprosić je do wzięcia udziału w badaniach rynku.
 • Jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę:
  • będziemy wysyłać użytkownikowi materiały stanowiące marketing bezpośredni związany z naszymi produktami i usługami lub innymi produktami i usługami dostarczanymi przez nas, nasze podmioty stowarzyszone i starannie wybranych partnerów;
  • będziemy monitorować korzystanie z aplikacji Myko i usług online oraz wykorzystywać informacje o użytkowniku, aby ułatwić sobie monitorowanie, ulepszanie i ochronę naszych produktów, treści, usług i witryn internetowych, zarówno online, jak i offline;
  • będziemy umieszczać pliki cookie i korzystać z podobnych technologii zgodnie z naszą polityką plików cookie oraz informacjami przekazywanymi użytkownikowi w przypadku korzystania z tych technologii.
 • Dla celów wymaganych przez prawo:
  • gdy potrzebujemy zgody rodziców na świadczenie usług online dzieciom poniżej 16 roku życia (w przypadku jurysdykcji UE) i 13 roku życia (w przypadku jurysdykcji Wielkiej Brytanii). Aplikacja nie jest jednak przeznaczona dla dzieci poniżej 16 roku życia.
  • W odpowiedzi na żądania władz lub organów ścigania prowadzących dochodzenie.

Komu będziemy udostępniać te dane i w jaki sposób?

Będziemy udostępniać dane osobowe użytkownika wewnętrznie grupie spółek Kingfisher w celu kierowania użytkowników do odpowiednich sieci handlowych w celu podjęcia decyzji o zakupie.

Będziemy udostępniać dane użytkownika naszym zewnętrznym partnerom biznesowym, czyli firmom Afero, Google i Amazon w celu dostarczania rozwiązań inteligentnego domu, obsługi klienta i utrzymania aplikacji.

Wykorzystujemy i przechowujemy dane osobowe użytkowników na terenie Wielkiej Brytanii i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektóre z naszych podmiotów zewnętrznych ( na przykład Afero, Google i Amazon) mają siedzibę poza Wielką Brytanią i EOG, w związku z czym przetwarzanie przez nie danych osobowych użytkownika będzie wiązało się z przekazywaniem danych poza Wielką Brytanię i EOG. Niektórzy dostawcy zewnętrzni (tacy jak Afero) mogą być spółką z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, ale w każdym przypadku staramy się zapewnić, by dane osobowe użytkownika pozostały w ich spółce z siedzibą w EOG.

Za każdym razem, gdy przekazujemy dane osobowe użytkownika poza Wielką Brytanię i EOG, zapewniamy im podobny stopień ochrony poprzez zapewnienie zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, w tym jednego z poniższych:

 • Będziemy przekazywać dane osobowe użytkownika do krajów, które decyzją Komisji Europejskiej w EOG i/lub przepisami dotyczącymi odpowiedniego poziomu ochrony w Wielkiej Brytanii zostały uznane za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
 • W dziedzinach, w których korzystamy z usług określonych usługodawców, stosujemy określone umowy zatwierdzone przez Komisję Europejską i brytyjskie organy publiczne, które mają na celu zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń w zakresie ochrony danych osobowych poza Wielką Brytanią i EOG.

Opis odpowiedniego mechanizmu transferu można uzyskać, kontaktując się z nami.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Korzystamy ze zautomatyzowanego profilowania do celów marketingowych i rozwoju produktów, jednak takie profilowanie nie powoduje skutków prawnych ani podobnie istotnych skutków.

Użytkownikowi przysługują prawa związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym prawo do żądania weryfikacji prawidłowości decyzji, z której jest niezadowolony. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami, korzystając z naszych danych kontaktowych.

Jakie są moje prawa?

Dane osobowe użytkownika są chronione prawami, w tym prawem do:

 • Żądania dostępu do własnych danych osobowych (powszechnie znanego jako „prawo dostępu do danych osobowych”). Dzięki temu użytkownik może otrzymać kopię swoich danych osobowych przechowywanych przez nas i sprawdzić, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.
 • Żądania skorygowania danych osobowych użytkownika, które przechowujemy. Umożliwia to poprawienie wszelkich niekompletnych lub niedokładnych danych, które przechowujemy na temat użytkownika, chociaż w przypadku nowych danych, które użytkownik nam przekazuje, może być konieczne zweryfikowanie ich dokładności.
 • Żądania usunięcia danych osobowych. Umożliwia to użytkownikowi zażądanie od nas usunięcia danych osobowych, jeśli nie ma uzasadnionego powodu do ich dalszego przetwarzania. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze możemy być w stanie spełnić żądanie usunięcia danych z określonych przyczyn prawnych, o których użytkownik zostanie powiadomiony, w stosownych przypadkach, po skierowaniu do nas żądania.
 • Sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych użytkownika, gdy działamy w oparciu o uzasadniony interes (lub interes strony trzeciej), a szczególna sytuacja użytkownika sprawia, że chce on sprzeciwić się przetwarzaniu na tej podstawie, ponieważ uważa, że ma to wpływ na jego podstawowe prawa i wolności. Użytkownik ma również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.
 • Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Umożliwia to użytkownikowi zwrócenie się do nas o zawieszenie przetwarzania jego danych osobowych w następujących sytuacjach: jeśli użytkownik chce, abyśmy ustalili dokładność danych; jeśli wykorzystanie przez nas danych jest niezgodne z prawem, ale użytkownik nie chce, abyśmy je usunęli; jeśli użytkownik potrzebuje, abyśmy przechowywali dane, nawet jeśli już ich nie potrzebujemy, ponieważ są one potrzebne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub jeśli użytkownik sprzeciwił się wykorzystywaniu przez nas jego danych, ale musimy sprawdzić, czy mamy nadrzędne uzasadnione podstawy do ich wykorzystania.
 • Żądania przekazania danych osobowych użytkownikowi lub stronie trzeciej (prawo do przenoszenia danych). Przekażemy użytkownikowi lub wybranej przez niego stronie trzeciej jego dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Należy pamiętać, że prawo to ma zastosowanie wyłącznie gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz na podstawie zgody użytkownika lub w celu wykonania umowy z użytkownikiem.
 • Wycofania zgody w dowolnym momencie, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona przez użytkownika. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody. W przypadku wycofania zgody możemy nie być w stanie zapewnić użytkownikowi określonych produktów lub usług. W takim przypadku poinformujemy o tym użytkownika w momencie wycofania przez niego zgody.
 • Powyższe prawa mogą być ograniczone, na przykład jeśli spełnienie żądania użytkownika spowodowałoby ujawnienie danych osobowych innej osoby, jeśli naruszałoby prawa osób trzecich (w tym nasze prawa) lub jeśli użytkownik poprosi nas o usunięcie informacji, do których przechowywania jesteśmy zobowiązani na mocy przepisów prawa lub których przechowywanie leży w naszym uzasadnionym interesie. Odpowiednie wyłączenia są zawarte w przepisach o ochronie danych, zarówno obowiązujących w EOG, jak i w brytyjskich przepisach RODO oraz w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Poinformujemy użytkownika o odpowiednich włączeniach, na których się opieramy, odpowiadając na każde jego żądanie.

Jeśli użytkownik chce skorzystać z któregokolwiek z tych praw, powinien skontaktować się z nami, korzystając z podanych przez nas danych kontaktowych.

W niektórych sytuacjach konieczne może być uzyskanie od użytkownika konkretnych informacji, które pomogą nam potwierdzić jego tożsamość i zapewnić mu prawo dostępu do jego danych osobowych (lub skorzystania z innych przysługujących mu praw). Jest to środek bezpieczeństwa mający na celu zapobieżenie ujawnieniu danych osobowych jakiejkolwiek osobie, która nie ma prawa ich otrzymać. Aby przyspieszyć udzielenie odpowiedzi, możemy również skontaktować się z użytkownikiem i poprosić go o dodatkowe informacje w związku z żądaniem.

Staramy się odpowiadać na wszystkie uzasadnione wnioski w ciągu jednego miesiąca. W przypadku szczególnie złożonych wniosków lub ich większej liczby może to potrwać dłużej niż miesiąc. W takim przypadku powiadomimy o tym użytkownika i będziemy informować go na bieżąco o statusie sprawy.

Ponadto, jeśli użytkownik ma wątpliwości co do sposobu, w jaki przetwarzamy jego dane osobowe, lub uważa, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych, ma prawo złożyć skargę do Urząd Rzecznika Informacji (ang. Information Commissioner's Office, ICO) lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kraju zamieszkania, w którym zdaniem użytkownika doszło do naruszenia./p>

Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkownika?

Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których je zebraliśmy, w tym w celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych.

Aby ustalić, jaki okres przechowywania danych osobowych będzie odpowiedni, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość tych danych, potencjalne ryzyko szkód wynikających z ich nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia, cele, dla których przetwarzamy dane osobowe użytkownika oraz to, czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków, a także obowiązujące wymogi prawne.

Jeśli przetwarzamy dane osobowe w celu zarządzania kontem użytkownika aplikacji Myko, przetwarzamy informacje o urządzeniu przez maksymalnie 24 miesiące po usunięciu konta użytkownika aplikacji Myko.

Polityka plików cookie

Witryna Myko wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie w celu dostarczania, dostosowywania, oceny, ulepszania i ochrony naszych Programów za zgodą użytkownika, z wyjątkiem przypadków, gdy te pliki cookie są absolutnie niezbędne.

Informacje o plikach cookie

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika przez odwiedzane przez niego witryny internetowe. Na tej stronie wyjaśniono, jakich plików cookie używamy i do czego je wykorzystujemy, a także umożliwiono ich włączanie i wyłączanie. Niektóre pliki cookie są niezbędne do prawidłowego działania naszej witryny. Na naszym banerze dotyczącym plików cookie wyjaśniamy również, które inne firmy używają plików cookie w mikrowitrynie Myko i do czego ich używają, a także umożliwiamy włączenie lub wyłączenie plików cookie tych innych firm.

Mikrowitryna Myko wykorzystuje pliki cookie do ułatwienia korzystania z witryny, dostarczania użytkownikowi informacji i funkcji, a także do dostarczania nam informacji o sposobie korzystania z witryny, abyśmy mogli upewnić się, że jest ona jak najbardziej aktualna, adekwatna i wolna od błędów. Używamy również plików cookie, aby zapewnić, że nasze reklamy online odzwierciedlają zainteresowania użytkowników internetowych. Więcej informacji na temat rodzajów plików cookie używanych w mikrowitrynie Myko znajduje się na banerze dotyczącym plików cookie.

Używamy następujących rodzajów plików cookie:

 • Niezbędne pliki cookie. Te pliki cookie są niezbędne, aby umożliwić użytkownikowi poruszanie się po witrynie Myko i korzystanie z jej funkcji. Służą na przykład do zapewnienia bezpiecznego logowania. Bez tych plików cookie nie bylibyśmy w stanie świadczyć usług, takich jak włączanie odpowiednich treści w oparciu o typ urządzenia użytkownika. Pliki cookie związane z wydajnością i analityką. Te pliki cookie pomagają nam zrozumieć i przeanalizować sposób, w jaki użytkownicy korzystają z mikrowitryny Myko. Gromadzą one informacje o tym, które sekcje w naszej witrynie są odwiedzane przez użytkowników najczęściej, z jakich funkcji użytkownicy korzystają oraz jakie witryny odwiedzili przed wizytą w naszej witrynie. Wykorzystujemy te informacje, aby ulepszać naszą witrynę i zapewniać użytkownikom lepsze doświadczenia podczas korzystania z witryny.
 • Funkcjonalne pliki cookie. Te pliki cookie pozwalają nam zapamiętać wybory dokonane przez użytkownika (takie jak język lub region, w którym użytkownik przebywa) i dostarczać ulepszone, lepiej spersonalizowane funkcje. Te pliki cookie mogą być również używane do zapamiętywania wprowadzonych zmian rozmiaru tekstu, czcionki i innych elementów stron internetowych, które można dostosowywać. Mogą być również wykorzystywane do zapewnienia usług, o które prosił użytkownik, takich jak oglądanie filmów. Jeśli użytkownik włączy te pliki, poprosimy go o zgodę w momencie zmiany ustawień. Te pliki cookie nie umożliwiają śledzenia aktywności użytkownika w innych witrynach internetowych

Jaki jest czas życia plików cookie?

Szczegóły dotyczące plików cookie znajdują się w poniższej tabeli. Jeśli poprosiliśmy użytkownika o zgodę na korzystanie z plików cookie, oznacza to, że po upływie okresu trwałości poprosimy go o nią ponownie.

Jaki jest czas życia plików cookie?
Plik cookie Dostawca Trwałość Typ
_ga Google Analytics 13 miesięcy Analityka
_gid Google Analytics 1 dzień Analityka
_hjid Google Analytics 6 miesięcy Analityka
addevent_track_cookie AddEvent 1 rok Analityka
TAsessionID Trust Arc 30 minut Wydajność
cf_clearance Cloudflare 1 rok Niezbędny
__cf_bm Cloudflare 30 minut Functional
notice_behavior Trust Arc Sesja Wydajność
CONSENT Youtube 2 lata Analityka
_gat Google Analytics 1 minuta Wydajność

Jak zarządzać plikami cookie

Oprócz opcji dostępnych na naszym banerze plików cookie, użytkownik może w dowolnym momencie ograniczyć lub zablokować pliki cookie za pomocą ustawień przeglądarki. Więcej informacji o tym, jak to zrobić i ogólnie o plikach cookie, można znaleźć na stronach www.allaboutcookies.org i www.youronlinechoices.eu. Należy jednak pamiętać, że ograniczenie lub zablokowanie plików cookie ustawionych w mikrowitrynie Myko może mieć wpływ na funkcjonalność lub wydajność tej witryny lub uniemożliwić korzystanie z niektórych usług świadczonych za jej pośrednictwem.

Ponadto należy pamiętać, że strony trzecie (w tym na przykład sieci reklamowe i dostawcy usług zewnętrznych, takich jak usługi analizy witryn internetowych) mogą również wykorzystywać pliki cookie niezależnie od nas, chociaż możemy otrzymywać usługi od tych stron trzecich (w tym na przykład do celów reklamy ukierunkowanej i analizy witryn internetowych). Będą to przede wszystkim pliki cookie związane z wydajnością lub skierowaniem na grupy docelowe (jak opisano w naszym banerze plików cookie). Należy pamiętać, że zmiana preferencji dotyczących plików cookie za pośrednictwem witryny Myko może wymagać usunięcia plików cookie. Nie możemy jednak usuwać plików cookie stron trzecich. Jedynym sposobem, aby upewnić się, że wszystkie pliki cookie zostały usunięte z komputera, jest użycie narzędzia do zarządzania plikami cookie w przeglądarce.

Aktualizacje niniejszej Polityki

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany warunków niniejszej Polityki prywatności i plików cookie. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany w niniejszej Polityce lub zdecydujemy się wykorzystywać dane osobowe w sposób istotnie różniący się od zastosowań opisanych w niniejszej Polityce, użyjemy uzasadnionych środków niezbędnych do powiadomienia o tym fakcie użytkownika.

Niniejsza wersja naszej polityki prywatności została ostatnio zaktualizowana 17 stycznia 2024 r.

Jak można się z nami skontaktować?

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, który odpowiada za nadzorowanie kwestii związanych z niniejszą polityką prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności, w tym wniosków o skorzystanie z przysługujących praw, prosimy o kontakt na adres email: [email protected].