Pomoc i porady Myko

Często zadawane pytania i wsparcie dotyczące produktów. Jak możemy Ci pomóc?

Kategorie:

Przeprowadzanie konfiguracji przy użyciu aplikacji mobilnej Myko

Aplikacja Myko jest bezpłatna i można ją pobrać ze sklepów Apple App Store i Google Play. Wystarczy wyszukać „Myko”.

Aplikacja Myko działa obecnie na:

 • urządzeniach iPhone i iPad z systemem iOS w wersji 16.x, 15.x, 14.x, 13.x lub 12.x.
 • urządzeniach z systemem Android w wersji 8 („Oreo”) lub wyższej.

Obsługiwane wersje systemów operacyjnych urządzeń mobilnych będą się zmieniać w miarę udostępniania nowych wersji przez Apple i Google. Użytkownicy powinni aktualizować swoje urządzenia mobilne do najnowszych dostępnych wersji systemu operacyjnego.

Obsługa klienta – Aplikacja Myko może również współpracować ze starszymi wersjami systemów iOS i Android, jednak nie można tego zagwarantować.

Aplikacja Myko wymaga uruchomienia funkcji Bluetooth, włączenia i zezwolenia na dostęp do usług lokalizacji oraz dostępu do aparatu.

Dostęp do Bluetooth („Urządzenia w pobliżu” w systemie Android) jest niezbędny, aby dodawać produkty Myko do konta i obsługiwać je, gdy nie jest dostępne połączenie Wi-Fi. Użytkownicy nie muszą samodzielnie parować swoich produktów Myko z Bluetooth — proces ten odbywa się automatycznie w tle.

Zezwolenie na dostęp do lokalizacji jest wymagane po raz pierwszy podczas konfiguracji produktu, ponieważ jest ono niezbędne w przypadku niektórych produktów, na przykład podczas korzystania z opcji Wschód słońca / Zachód słońca w Harmonogramie. Dostęp nie jest niezbędny do standardowej obsługi produktów Myko. Ponadto informacje przekazywane w przypadku udzielenia zezwolenia na dostęp do usługi lokalizacji mogą być przydatne dla celów pomocy technicznej i diagnostyki. Dodatkowe informacje można znaleźć w polityce prywatności Myko.

Uwaga: W przypadku telefonów z systemem Android należy wybrać tryb dokładny podczas włączania usług lokalizacji. Tryb ten aktywuje funkcję GPS.

Dostęp do aparatu jest potrzebny do skanowania kodów QR podczas dodawania produktów do konta Myko.

Polityka prywatności i Warunki usługi są dostępne na stronie mykoapp.com oraz po otwarciu menu głównego w aplikacji Myko:

 1. W lewym górnym rogu na ekranie głównym Myko naciśnij ikonę menu. Następnie naciśnij Moje konto Myko, aby przejść do WARUNKÓW UŻYTKOWANIA USŁUGI lub POLITYKI PRYWATNOŚCI.

Zarządzenie kontami Myko i dodawanie produktów

Korzystając z telefonu, pobierz aplikację mobilną Myko ze sklepu Apple App Store lub Google Play.

 1. Otwórz aplikację Myko i naciśnij ZALOGUJ SIĘ.
 2. Naciśnij ZAREJESTRUJ SIĘ, aby utworzyć nowe konto Myko i zalogować się na nie.
 3. Aby dodać produkt, naciśnij okrągłą ikonę + w prawym dolnym rogu ekranu, a następnie wybierz DODAJ NOWY PRODUKT.
  Uwaga: W tym momencie może pojawić się komunikat z prośbą o włączenie funkcji Bluetooth oraz zezwolenie na dostęp do usług lokalizacji i aparatu.
 4. Na ekranie skanowania produktów zeskanuj kod QR z nowego produktu Myko zgodnie z instrukcjami podanymi na ekranie.
 5. Podłącz produkt Myko do zasilania (o ile nie zostało to zrobione wcześniej).
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie aplikacji, aby skonfigurować połączenie Wi-Fi.

Tak. W tym celu:

 1. 1W aplikacji Myko naciśnij okrągłą ikonę +, a następnie wybierz DODAJ NOWY PRODUKT.
 2. Na ekranie skanowania produktu wybierz „Nie możesz zeskanować kodu QR?”
 3. Wprowadź 24-znakowy kod znajdujący się poniżej naklejki z kodem QR, a jeżeli nie jest dostępny, skorzystaj z menu, aby uzyskać informacje na temat sposobu przełączenia urządzenia w tryb konfiguracji w celu jego wykrycia.
 4. Gdy produkty będą gotowe do dodania, aplikacja Myko wyświetli listę dostępnych produktów. W przypadku znalezienia wielu produktów można nacisnąć ikonę informacji przy ikonie konkretnego produktu, aby uruchomić go w celu identyfikacji (np. produkty oświetleniowe będą migać, na przemian włączając się i wyłączając).
 5. Podczas dodawania produktów pojawi się prośba o ich nazwanie i dodanie do sieci Wi-Fi.

Jeśli masz problemy z połączeniem z Myko, a Twój produkt jest podłączony do zasilania i znajduje się w pobliżu, problem może być następujący:

 1. Kod QR jest zniszczony lub uszkodzony. Produkt można skonfigurować, wykonując czynności opisane powyżej w sekcji „Czy mogę skonfigurować urządzenie Myko bez kodu QR?”.
 2. Skanujesz nieprawidłowy kod QR. Upewnij się, że skanujesz kod QR znajdujący się na Twoim urządzeniu lub w Skróconej instrukcji obsługi. Jeżeli problem nie ustąpi, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji „Czy mogę skonfigurować urządzenie Myko bez kodu QR?”.
 3. Produkt niezgodny z systemem Myko. Sprawdź, czy produkt jest na pewno produktem zgodnym z systemem Myko. Produkty Myko posiadają logo Myko i kod QR, a na produktach niezgodnych z systemem Myko ich nie ma.
 4. Sprawdź, czy funkcja Bluetooth jest włączona. Aplikacja Myko korzysta z połączenia Bluetooth przy wstępnej konfiguracji.

Produkty Myko wymagają dostępu do sieci 2,4GHz. Upewnij się, że produkt Myko znajduje się w zasięgu sygnału Wi-Fi.

W aplikacji Myko widoczne są tylko sieci Wi-Fi 2,4GHz, które mogą być wykryte przez produkt Myko.

Jeśli nie widzisz swojej sieci Wi-Fi, upewnij się, że używany router Wi-Fi ma włączoną sieć 2,4GHz.

Aby usunąć produkt z konta Myko:

 1. W oknie głównym aplikacji Myko naciśnij nazwę produktu, aby otworzyć jego opcje sterowania.
 2. Naciśnij USTAWIENIA w prawym dolnym rogu ekranu, aby otworzyć ekran ustawień produktu.
 3. Przewiń na dół ekranu i naciśnij USUŃ.
 4. Pojawi się prośba o potwierdzenie

Tak, to proste. Poproś tę osobę o zeskanowanie kodu QR produktu i potwierdzenie chęci przeniesienia go, a zostanie on dodany do jej konta i usunięty z Twojego.

 • Na ekranie logowania do konta wybierz NIE PAMIĘTASZ HASŁA?
 • Wprowadź adres e-mail powiązany z Twoim kontem Myko.
 • Otrzymasz link do resetowania, który spowoduje przejście na stronę internetową, gdzie można wprowadzić nowe hasło.

Uwaga: W przypadku wcześniejszego zalogowania się na swoje konto, musisz się najpierw wylogować, aby przejść do ekranu logowania do konta i linku Nie pamiętasz hasła?

Jeśli nie otrzymasz wiadomości e-mail umożliwiającej zresetowanie hasła, upewnij się, czy wprowadzony adres e-mail jest prawidłowy i sprawdź folder spamu.

W przypadku rejestracji przy użyciu adresu e-mail, do którego nie masz już dostępu, lub który jest nieprawidłowy z innego powodu, konieczne będzie utworzenie nowego konta i dodanie do niego urządzeń.

Tak. Myko pozwala na korzystanie z tego samego konta na wielu urządzeniach mobilnych, co umożliwia łatwe współdzielenie dostępu do produktów Myko z zaufanymi osobami. Aby udostępnić swoje konto zaufanym przyjaciołom i rodzinie, poproś ich o pobranie aplikacji Myko, a następnie przekaż im swoje dane logowania do konta Myko.

Uwaga — Udostępniając swoje konto, przekazujesz dostęp do Twoich danych administracyjnych, konfiguracji i historii.

Aby usunąć konto Myko:

 1. Na ekranie głównym aplikacji Myko naciśnij ikonę = w lewyn górnym rogu.
 2. Naciśnij MOJE KONTO MYKO.
  Naciśnij USUŃ.

Pamiętaj, że skutki tej operacji są trwałe i nie można jej cofnąć. Usunięte zostaną wszystkie dane. W razie potrzeby można utworzyć nowe konto i dodać do niego urządzenia.

Obsługa produktów Myko przy użyciu aplikacji

Każdy produkt ma swój własny ekran sterowania i ekran ustawień.

Na ekranie sterowania produktu można ustawić stan (włączony/wyłączony), kolory i prędkości, a także skorzystać z innych opcji sterowania właściwych dla danego produktu. Z poziomu tego ekranu można również otworzyć ekran ustawień produktu, umożliwiający zmianę ustawień zaawansowanych i zawierający informacje na temat produktu.

Aby uzyskać dostęp do opcji sterowania produktu:

 1. Przejdź do ekranu głównego aplikacji Myko. W każdej chwili można nacisnąć opcję PRODUKTY w lewym dolnym rogu ekranu, aby zorientować się w sytuacji.
 2. Dotknij odpowiedniej pozycji produktu na ekranie. Spowoduje to otwarcie ekranu sterowania produktu. Na tym ekranie można dostosować zachowanie produktu, utworzyć harmonogramy dla produktu, skonfigurować timer (o ile jest dostępny) i otworzyć ekran ustawień produktu (szczegóły poniżej).

Aby otworzyć ekran ustawień produktu:

 1. W pierwszej kolejności przejdź do ekranu sterowania produktu, a następnie naciśnij USTAWIENIA w prawym dolnym rogu. Otworzy się ekran ustawień produktu.
 2. W górnej części ekranu dla niektórych produktów dostępne są ustawienia zaawansowane, ale część widocznych tu sekcji jest wspólna dla wszystkich typów produktów: OGÓLNE, ŁĄCZNOŚĆ i INFORMACJE. Sekcje te zawierają informacje na temat produktu, w tym nazwę nadaną podczas dodawania go, pomieszczenie, do którego został przypisany, szczegółowe informacje o łączności sieciowej itp.
 3. Aby uzyskać dostęp do ustawień, które można edytować, naciśnij strzałkę skierowaną w prawo.

Tak, w tym celu należy przejść do ekranu ustawień produktu. W górnej części ekranu widoczna jest nazwa produktu, a jego ikona znajduje się tuż obok, po lewej stronie. Naciśnij pole NAZWA PRODUKTU, aby zmienić jego nazwę. Naciśnij ikonę, aby zmienić ikonę produktu.

NNie, produkty Myko nie działają w przypadku przyłączenia do obwodów elektrycznych, w których występują tradycyjne ściemniacze.

Produkty Myko wymagają pełnego napięcia sieciowego do działania i zapewnienia możliwości sterowania jasnością oświetlenia przy użyciu opcji sterowania w aplikacji. Tradycyjny ściemniacz powoduje przyciemnienie zwykłych żarówek poprzez obniżenie napięcia sieciowego w obwodzie, a takie działanie spowodowałoby utratę mocy i spadek wydajności produktów Myko.

Tak. Aplikacja Myko pozwala na grupowanie produktów i sterowanie nimi jednocześnie. Dostępne opcje sterowania będą uzależnione od produktów, jakie znajdują się w grupie. Oznacza to, że:

W przypadku utworzenia grupy, która obejmuje produkty o podobnych opcjach sterowania, na przykład wielokolorowe źródła oświetlenia, z poziomu tej grupy możliwa będzie obsługa szeregu różnych funkcji. W tym konkretnym przypadku możliwe będzie sterowanie zasilaniem, jasnością, temperaturą bieli, wyborem koloru i ustawieniami zdefiniowanymi w obrębie całej grupy źródeł oświetlenia.

W przypadku utworzenia grupy, która obejmuje produkty z różnymi opcjami sterowania, na przykład źródło oświetlenia i inteligentna wtyczka, możliwa będzie obsługa tylko tych opcji, które są wspólne dla wszystkich produktów. W tym konkretnym przypadku możliwe będzie włączanie i wyłączanie zasilania grupy jako całości, ale nic poza tym.

Uwaga: Produktami, które zostały przypisane do grup, można nadal zarządzać indywidualnie

W celu utworzenia grupy należy::

 1. Dotknąć okrągłej ikony + znajdującej się w prawym dolnym rogu ekranu głównego aplikacji Myko.
 2. Wybrać spośród dostępnych opcji opcję UTWÓRZ NOWĄ GRUPĘ PRODUKTÓW.
 3. Wprowadzić nazwę grupy na ekranie „Utwórz grupę”, a następnie wybrać produkty, które mają się w niej znaleźć.
 4. Nacisnąć ZAPISZ.

Your new group will be listed on the Home screen. Press the Group name to open the common controls for the group.

W celu uzyskania dostępu do konkretnego produktu w grupie naciśnij pozycję produktu na ekranie głównym lub rozwiń grupę, naciskając niewielki grot strzałki skierowany w dół , a następnie wybierz produkt, którym chcesz sterować.

Jeżeli chcesz dodać lub usunąć produkty z grupy, wybierz grupę na ekranie głównym, aby otworzyć ekran sterowania grupy. Naciśnij EDYTUJ GRUPĘ w dolnej części ekranu.

Na ekranie głównym aplikacji Myko otwórz menu główne (widoczne w lewym górnym rogu ekranu) i naciśnij ZARZĄDZANIE POMIESZCZENIAMI. Wyświetlone zostaną wszystkie pomieszczenia wraz z informacją o tym, ile produktów znajduje się w każdym z nich.

Aby edytować lub usunąć pomieszczenie, naciśnij ikonę menu ⋮ z prawej strony nazwy pomieszczenia, gdzie znajdziesz opcje: EDYTUJ NAZWĘ lub USUŃ POMIESZCZENIE.

Naciśnij UTWÓRZ NOWE POMIESZCZENIE w dolnej części ekranu, jeżeli chcesz dodać kolejne pomieszczenie.

„Ulubione” to produkty lub grupy produktów, do których chcesz mieć szybki dostęp. Lista Ulubionych jest szczególnie przydatna, jeżeli na stronie głównej znajduje się dużo produktów Myko.

W celu dodania produktu lub grupy produktów do sekcji Ulubione należy:

 1. Wybrać sekcję ULUBIONE znajdującą się w dolnej części ekranu głównego.
 2. W razie braku ulubionych produktów pojawi się odpowiedni komunikat. W celu dodania ulubionych produktów nacisnąć okrągłą ikonę + znajdującą się w prawym dolnym rogu ekranu i wybrać opcję ZARZĄDZAJ SWOIMI ULUBIONYMI PRODUKTAMI.
 3. Wyświetlone zostaną Twoje produkty i grupy produktów. Zaznacz te, które mają pojawić się w sekcji Ulubione, a następnie naciśnij OK.
 4. Nastąpi powrót do sekcji Ulubione, zawierającej wybrane produkty i grupy. Z tego miejsca można sterować i zarządzać poszczególnymi produktami i grupami.

Scenariusz rejestruje określony stan produktu lub grupy produktów, co pozwala przywrócić go jednym dotknięciem.

Harmonogram umożliwia skonfigurowanie działania produktu lub grupy produktów przez określony czas.

Automatyzacja umożliwia przełączenie produktu lub grupy produktów w określony stan.

Oto kilka przykładów:

 1. Po kolacji udaję się do salonu, gdzie odpoczywam. W pomieszczeniu mam trzy lampy, których kolor i jasność zostały dostosowane do mojej aktywności wieczorem. Ustawienie podoba mi się na tyle, że zapisuję je jako scenariusz pod nazwą „Odpoczynek po kolacji”.
 2. Stwierdzam, że chcę, aby scenariusz „Odpoczynek po kolacji” uruchamiał się automatycznie co wieczór o godzinie 19:30 , a zatem ustawiam dla niego harmonogram, zgodnie z którym uruchamia się o 19:30 i wyłącza o 22:30.
 3. Chcę, aby scenariusz uruchamiał się, gdy czujnik ruchu przy drzwiach wejściowych wykryje ruch między północą a godziną 5:00, a zatem konfiguruję również tę funkcję.

Jak zacząć

PDF (735 KB)

Pobierz przewodnik

Konfiguracja inteligentnej żarówki

PDF (1.6MB)

Pobierz przewodnik

Konfiguracja inteligentnej wtyczki

PDF (3.1MB)

Pobierz przewodnik

Jak korzystać z funkcji „Pokój”, „Grupa” i „Ulubione”?

PDF (96 KB)

Pobierz przewodnik

Najważniejsze cechy wpuszczanych żarówek RGB

PDF (707 KB)

Pobierz przewodnik

Klimatyzator

PDF (837 KB)

Pobierz przewodnik

Przewodnik wideo

Dowiedz się więcej o tym, jak korzystać z Myko.

Jak utworzyć harmonogram

Jak utworzyć harmonogram

Jak utworzyć scenariusz

Jak skonfigurować funkcję asystenta głosowego

Skontaktuj się z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do skorzystania z poniższego formularza. Kontaktując się z nami, akceptujesz regulamin korzystania z formularza kontaktowego.

Twoje dane
Twoje pytanie